terug naar info

Voor - en naschoolse opvang op school

Tijdens de schooldagen is er voor- en naschoolse opvang voorzien.

's Morgens start de (betalende) opvang vanaf 07u00 tot 08u00.
Vanaf 08u00 tot 08u35 is er (gratis) toezicht door de leerkrachten voorzien.

Na school is er (gratis) toezicht door de leerkrachten van 15u30 tot 16u00.
Daarna is er (betalende) opvang van 16u00 tot 17u00.

Tarieven: € 1,00 per begonnen half uur.

Op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties is er geen opvang op school.

 

Opvang 'De Puzzel Heule'

Deze buitenschoolse opvang wordt ingericht door de Stad Kortrijk waar kinderen terecht kunnen van 2,5 tot 12 jaar. De opvang gaat door tijdens de vakantieperiodes van 07u00 tot 19u00. Tijdens schooldagen is er opvang vanaf 16u00 tot 19u00. Op woensdagnamiddag wordt er opvang voorzien van 12u00 tot 19u00.

Voor naschoolse opvang zullen alleen kinderen ingeschreven kunnen worden die minimum tot 17u30 opvang nodig hebben.

Kinderen die naar opvang 'De Puzzel Heule' moeten, worden gratis afgezet door onze schoolbus aan de opvang tussen 15u45 en 16u00.

In de opvang 'De Puzzel Heule' krijgen de kinderen een vieruurtje. Nadien kunnen ze huiswerk maken (in onderling afspraak met de ouders). Kinderen dienen steeds op voorhand ingeschreven te zijn voor de opvang. Ouders dienen een planning op te maken en deze door te geven aan de kinderopvang en aan de school. De opvang zal maandelijks gefactureerd worden en is aftrekbaar van de belastingen.

Verantwoordelijke 'De Puzzel Heule':

Mevr. Chantal Dewitte - 056/24.42.82

Peperstraat 141 B

8501 Heule